Adjektiv

Semantisk: Beskriver egenskaper som størrelse, form, farge, sinnstildstand, livstilstand og lignende, som regel for substantiver, eller handlinger.

Morfologisk: Bøyes i grader eller i samsvar med det substantivet det står til.
Gradbøying:
Positiv
Komparativ
Superlativ
Stygg
Styggere
Styggest
Pen
Penere
Penest


Samsvarsbøying:
Bøyes på samme måte som det substantivet det står til i kjønn, tall, bestemthet. Eks: En fin hest, et stygt hus, spennende håndballkamper, den fine hesten, det stygge huset.

Syntaktisk: Kan være adverbial og predikativ i en setning.