ADVERBAdverb er en ordklasse bestående av ord som står til verbene. De uttrykker noe om omstendighetene rundt handlinga med tanke på tid, sted, årsak og måte. Mange adverb kan også beskrive eller modifisere innholdet i hele setninga mer enn selve verbet. (For eksempel setningsadverbialet ikke).

Semantisk beskrivelse: Modifiserer innholdet i en setning (Han har en sykkel - han har ikke en sykkel).
Morfologisk beskrivelse: Ubøyelige.
Syntaktisk beskrivelse: Står i tillegg til setningsledd og modifiserer innholdet i setningen.