BB_black.png
Bjørnstjerne Bjørnson

Alexander Kielland

1849-1906.
Norsk forfatter som skrev noveller, romaner, skuespill og var også en betydelig brevkunstner. Hovedtyngden av hans forfatterskap faller innenfor realismen, og han brukte ofte ironi og satire i sin diktning.

BB_gul.png
TIl eleven
BB_lilla.png
Historien om
BB_rosa.png
Tekster
BB_turkis.png
Oppgaver
BB_blue2.png
Lær mer